Ulla 01/19

Tekijänoikeudesta

Lähdeaineistosta ja tekijänoikeuksista

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, kun teos (esim. neule, teksti tai kuva) on riittävän omaperäinen ja ylittää teoskynnyksen. Yksittäinen mallineule ei välttämättä nauti tekijänoikeussuojaa, mutta mallineuleiden yhdistelmää eli koko neuletta voi suojata mitä todennäköisimmin tekijänoikeus - älä kopioi muiden neuleita, tekstejä tai kuvia ja lähetä niitä ominasi Ullaan!

Sama koskee myös sinun aineistoasi: sinulla on tekijänoikeus kirjoittamaasi tekstiin ja ottamiisi kuviin. Kun lähetät aineistoa Ullaan, tekijänoikeudet säilyvät sinulla. Ne eivät siirry Ullalle, vaan lähettämällä aineistoa annat Ullalle oikeuden julkaista aineistoasi sivuillaan.

Millaista aineistoa voin lähettää Ullaan?

Voit lähettää Ullaan aineistoa, johon sinulla on tekijänoikeudet: itse kirjoittamaasi, piirtämääsi tai kuvaamaasi aineistoa ja aineistoa, jonka julkaisemiseen olet saanut luvan.

  • Voit ammentaa ideoita kirjoista, lehdistä, ympäristöstä, netistä...
  • Voit kirjoittaa artikkeleita uusista ja vanhoista, ajankohtaisista ja klassisista neulojia kiinnostavista aiheista.
  • Voit kirjoittaa tekniikkaohjeen vanhasta tai uudesta tekniikasta.
  • Voit neuloa neuleen oman tai perinteisen mallin mukaan.

Älä lähetä meille aineistoa, johon sinulla ei ole tekijänoikeuksia tai jonka julkaisemiseen sinulla ei ole kirjallista lupaa.

  • Ilman lupaa et saa kopioida tai kääntää Ullaa varten tekstiä tai kuvia esim. kirjoista, lehdistä, neuleohjevihkoista, lankojen vyötteistä tai nettisivuilta. Saat inspiroitua, mutta et kopioida.
  • Muista myös tavaramerkkien suoja: älä käytä tunnettuja hahmoja, kuvioita, logoja (esim. muumit, Niken Swoosh-logo).

Mallineulekirjat ja -kokoelmat
Yleiset mallineuleet ja neulemallit

Voit käyttää neuleessasi mallineulekokoelmissa olevia mallineuleita, koska ne ovat mitä todennäköisimmin yleisessä käytössä eikä niiden alkuperäistä suunnittelijaa pysty enää jäljittämään. Voit varmistaa asian esim. tutkimalla mallineulekirjoja tai nettiä: jos sama mallineule löytyy eri kirjoista ja/tai sitä käytetään monien eri tekijöiden suunnittelemissa neuleissa, sen käyttö on sallittua.

Muista kuitenkin, että mallineulekirjojen ja -kokoelmien tekijöillä on tekijänoikeudet kirjojensa kuviin ja teksteihin, vaikka mallineule olisi yleinen ja sinänsä vapaasti käytettävissä. Saat julkaista oman versiosi saman mallineuleen ohjeesta eli kuvata mallineuleen omin kuvin ja sanoin. Ilman kirjallista lupaa et saa julkaista mallineulekokoelman kuvia (valokuvia, kaaviokuvia) ja tekstiä uudelleen.

Suunnittelijoiden neulekirjat, neuleohjekokoelmat ym.

Neulesuunnittelijoiden itse suunnittelemia mallineuleita (kirjoneulekuvioita, palmikoita ym.) suojaa tekijänoikeus. Älä käytä niitä edes osittain ilman suunnittelijan kirjallista lupaa.

Perinteiset neuleet

Saat tehdä oman versiosi perinteisistä neuleista, esim. jussipaidasta tai korsnäsinpaidasta.

Kuvat

Jos haluat käyttää kuvia, joita ei ole otettu varta vasten aineistoasi varten esimerkiksi kirja-arvosteluissa, pyydä kirjallinen lupa kuvaajalta / kuvan tekijältä / kuvan tekijänoikeuksien omistajalta.

Käännökset

Jos haluat kääntää muiden julkaisemaa aineistoa Ullaan (netistä, kirjasta, lehdestä tms.), pyydä kirjallinen lupa alkuperäisen tekstin kirjoittajalta. Pelkkä lähdeviittaus / linkki ei riitä.

Aineistosta

Pääsivu

Ohjeenkirjoitusohje

Checklist

Neuleohjepohja

Muualla Ullassa

Tekijänoikeuksista (Ulla 01/04)

Aineiston © sen tuottajalla

Kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.