Ulla 01/19

Näin kirjoitat neuleohjeen Ullaan

Onko sinulla aineistoa Ullaa varten? Oletko epävarma ja mietit, kelpaako se? Eikö ohjeiden tai neuvojen kirjoittaminen tunnu kaikkein omimmalta asialta?

Tämän ohjeen ei ole tarkoitus aiheuttaa lisää suorituspaineita ja tehdä asioista vaikeampia kuin ne ovatkaan. Päinvastoin! Linnunradan käsikirja liftareille ilmaisee sen parhaiten: "Älä hätäile!" Käytä tätä ohjetta tukena, jos et ole aivan varma siitä, miten jonkin asian tarkalleen ilmaisisit.

Tässä ohjeessa en puutu suomen kielen peruskielioppisääntöihin, oikeakielisyyteen tai eri kirjoitustyyleihin tai ohjeiden kirjoittamisen hienouksiin. Aiheesta on kirjoitettu paljon kirjoja, joihin kannattaa tarpeen vaatiessa tutustua. Ensimmäisenä mieleen tulevat Terho Itkosen Uusi kieliopas, Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirja ja Katariina Iisan, Hannu Oittisen ja Aino Piehlin Kielenhuollon käsikirja, mutta muitakin oppaita on runsain määrin.

Huom! Tämän ohjeen esimerkit ovat täysin kuvitteellisia eivätkä liity Ullaan lähetettyihin ohjeisiin.

Ennen kuin aloitat - Ullan neuleohjepohja

Ullan neuleohjepohja »

Kun kirjoitat ohjetta, seuraa Ullan neuleohjepohjaa. Sillä varmistat, että

 • kaikki olennaiset asiat, esim. langan tiedot ja tarvittavat työvaiheet, ovat mukana ohjeessa eikä niitä tarvitse kysellä myöhemmin Ullan koostamisvaiheessa.
 • kaikki olennaiset asiat, esim. langan tiedot, ovat samalla tavalla jokaisessa ohjeessa eikä niitä tarvitse erikseen korjata; se vähentää Ullan koostamisvaiheen työtä ja säästää aikaa sekä helpottaa Ullan ohjeiden mukaan neulovia, kun ohjeet ovat keskenään yhdenmukaisia.

Pohjan perusasiat lyhyesti:

 • Poista kursiivilla ja kulmasulkujen ( < > ) sisällä olevat tekstit ja ohjeesi kannalta tarpeettomat kohdat. Käytä tavallista kirjasinta, älä kursiivia.
 • Lähetä kuvat erikseen, älä liitä niitä tekstin sekaan. Merkitse tekstissä, jos kuva kuuluu johonkin kohtaan. Ullan koostaja päättää, miten ja mitkä kuvat sijoitetaan tekstin joukkoon ja mikä kuvien järjestys on.
 • Tallenna teksti rtf-muodossa ja nimeä se ohjeesi mukaan. (File > Save As... tai Tiedosto > Tallenna nimellä... ja valitse alasvetovalikosta tiedostotyypiksi rtf.)

Mieti, kenelle kirjoitat

Ennen kuin aloitat ohjeen kirjoittamisen, mieti hetki, kenelle kirjoitat. Kohderyhmän valinta on vapaa, sillä Ullaa lukevat eritasoiset neulojat aloittelijoista alan ammattilaisiin. Saat itse valita, minkätasoisen ohjeen kirjoitat. Muista, että toisille itsestään selvät asiat voivat olla toisille aivan uusia.

Uudet ja vähän käytetyt tekniikat kaipaavat todennäköisesti selvennystä. Jos huomaat, että et saa jotakin asiaa selitettyä neuleohjeessa lyhyesti, voit viitata olemassaolevaan ohjeeseen (ohjeen ei tarvitse olla Ullassa julkaistu ohje) tai kirjoittaa erillisen tekniikkaohjeen ja viitata siihen.

Kirjoitustyyli

Tyyli on vapaa, kunhan se sopii jutun aiheeseen. Voit kirjoittaa artikkelisi ja neuleohjeesi asiallisesti tai humoristisesti, asiatyylillä tai pakinoiden, analyyttisesti tai kevyesti - mieti, millaisen jutun haluaisit itse lukea, miten se on ymmärrettävin ja millaisella tyylillä saat parhaiten itseäsi ilmaistua.

Ohjeiden ja neuvojen olisi hyvä olla asiatyylisiä, jopa tylsiä ja yksinkertaisiakin - vaikka olisihan tietenkin mielenkiintoista saada sukkaohje sonettina tai takkiohje nelipolvisena trokeena (tunnetaan paremmin kalevalamittana). Haastan sinut kokeilemaan!

Kannattaa muistaa muutama perusasia:

 • Pidä lauseet lyhyinä: yksi asia yhteen lauseeseen.
 • Pidä jaottelu selkeänä: yksi asia yhteen kappaleeseen.
 • Ole positiivinen, yritä kirjoittaa lauseet myönteisessä muodossa, vaikka ensin mieleesi tulisikin vain kieltoja.

Tarkista tekstisi vielä kerran

Ullan koostamisvaiheessa luemme ohjeet läpi ja editoimme niitä tarpeen mukaan. Jotta koostaminen sujuisi jouhevasti, toivomme tietenkin mahdollisimman valmiita tekstejä, sillä aina emme ehdi paneutua jokaisen ohjeen jokaiseen pilkkuun niiden vaatimalla vakavuudella.

Lue tekstisi läpi vielä kerran ennen kuin lähetät sen Ullaan. Jos mahdollista, luetuta se jollakulla muulla ja kysy, mitä mieltä hän on. Mitä sujuvampaa tekstisi on, sitä nopeammin mekin saamme Ullan koostettua ja sitä mukavampaa ohjeen mukaan on neuloa.

Tekstiä kirjoittaessasi ja lukiessasi kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin asioihin, jotka ovat Ullan virallisen pilkunviilaajan lempilapsia:

 • välimerkit
 • yhdyssanat
 • lauseiden pituus
 • käsitteiden yhdenmukaisuus (puhu samasta asiasta aina samalla nimellä)

Ole selkeä ja johdonmukainen

Pidä lauseet ja virkkeet lyhyinä. Harkitse, voisitko käyttää pilkun sijaan pistettä ja jakaa asian eri virkkeisiin tai jopa eri kappaleisiin.

Aloita uusi virke, kun aloitat uuden asian tai uuden kokonaisuuden.

Kirjoita näin

Älä kirjoita näin

Kun työ on 8 cm pitkä, aloita kavennukset.

Päättele silmukat. Katkaise lanka.

Kun työ on 8 cm pitkä, aloita kavennukset, kavennusten jälkeen päättele silmukat ja katkaise lanka.

Muista, että liian pitkien tai lyhyiden kappaleiden lukeminen ruudulta on hankalaa, joten pidä kappaleet selkeästi hahmotettavina, kiinteinä kokonaisuuksina.

Esim.

Kun työ on 8 cm pitkä, aloita kavennukset. Kavenna ensin työn kummassakin reunassa 2 silmukkaa. Jatka mallineuletta ohjeen mukaan.

Kun työn pituus on 10 cm, kavenna työn kummassakin reunassa ensin 2 x 2 silmukkaa, sen jälkeen 2 x 5 silmukkaa. Jatka mallineuletta ohjeen mukaan.

Kun työn pituus on 15 cm, päättele silmukat.

Määrittele uusi tai outo termi, käsite tai lyhenne, kun käytät sitä ensimmäisen kerran. Käytä samaa nimitystä tai lyhennettä samasta asiasta koko ajan. Jos tarpeen, tee käyttämistäsi termeistä/käsitteistä ja lyhenteistä luettelo ohjeen alkuun.

Kirjoita näin

Älä kirjoita näin

Neulo ensimmäisen kerroksen oikeat silmukat kiertäen. --- Neulo viidennellä kerroksella oikeat silmukat kiertäen.

Neulo ensimmäisen kerroksen oikeat silmukat kiertäen. --- Neulo viidennellä kerroksella oikeat silmukat takareunastaan.

Tee ylivetokavennus kahden silmukan päässä reunasta. --- Tee ylivetokavennus silmukkamerkin jälkeen. --- Kun työ on 15 cm pitkä, tee ylivetokavennus kappaleen oikeassa reunassa.

tai

Tee ylivetokavennus (yvk) kahden s:n päässä reunasta. --- Tee yvk silmukkamerkin jälkeen. --- Kun työ on 15 cm pitkä, tee yvk kappaleen oikeassa reunassa.

Kavenna vetämällä silmukka toisen yli kahden silmukan päässä reunasta. --- Tee ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein, vedä neulomatta nostettu s neulotun s:n yli) silmukkamerkin jälkeen. --- Kun työ on 15 cm pitkä, tee yvk (ylivetokavennus) kappaleen oikeassa reunassa.

Mikä tässä esimerkissä on väärin?
- ylivetokavennuksesta käytetään kolmea eri nimitystä
- ylivetokavennus neuvotaan vasta, kun se tehdään toisen kerran
- lyhenne yvk selitetään vasta, kun ylivetokavennus tehdään kolmannen kerran

Jätä turhat täytesanat pois (eli, myös, siis, kuitenkin...).

Älä aloita virkkeitä "eli"-sanalla. Käytä eli-sanaa vain, jos todellakin kuvaat jonkin asian toisilla sanoilla.

Kirjoita näin

Älä kirjoita näin

Neulo sileää 5 cm. Kun olet aloittamassa kolmatta raitaa ---

Neulo sileää 5 cm. Eli kun olet aloittamassa kolmatta raitaa ---

Neulo silmukat kiertäen eli takareunastaan.

-

Käytä listoja

Jos mahdollista, käytä listoja esim. eri kerrosten työvaiheiden kuvaamiseen.

Esim.

 • 1. krs: neulo kaikki silmukat oikein.
 • 2. ja kaikki parilliset kerrokset: neulo kaikki silmukat nurin.
 • 3. krs: *2 o, 3 n*. Toista *-* kerroksen loppuun.

Käytä aktiivisia verbejä, ole positiivinen

Ole positiivinen. Yritä kirjoittaa lauseet myönteisessä muodossa, vaikka mieleesi tulisikin vain kieltoja.

Käytä aktiivia, älä passiivia ("neulo", ei "neulotaan"). Aktiiviset verbit ilmaisevat paremmin, kuka tekee ja mitä. Kirjoitat ohjetta, et kertomusta tai referaattia.

Puhuttele ohjeen lukijaa suoraan, käytä imperatiivia (käskymuoto "tee", "neulo", "luo", "jatka").

Käytä aikamuotona preesensiä (tekeminen tapahtuu nyt), älä imperatiivia (tein asian aiemmin).

Vältä lauseenvastikkeita (esim. "neuloen").

Kirjoita näin

Älä kirjoita näin

Luo 20 silmukkaa.

Aloita työ luomalla 20 silmukkaa.

Työ aloitetaan luomalla 20 silmukkaa.

Työn aluksi luodaan 20 silmukkaa.

Aloitin työn luomalla 20 silmukkaa.

Kun tuossa männäviikolla kaivelin esiin lankaa ja puikot, niin ajattelin, että 20 silmää tikuttamalla voisi saada sopivankokoisen neuleen ja niinhän siinä kävikin.

Jatka työtä halutun mittaiseksi.

Voit neuloa työn haluamasi mittaiseksi.

Jatka, kunnes työ on haluamasi mittainen.

Työtä voi jatkaa halutun mittaiseksi.

Jos haluat pidemmän neuleen, jatka mallikerran toistoja.

Pidemmän työstä saa neulomalla mallikerran useampaan kertaan.

Lauserakenteet

Aloita lauseet kertomalla, missä työn vaiheessa neuloja on ja jatka kertomalla, mitä hänen on tehtävä sen jälkeen. Näin lukijan on helpompi hahmottaa, mitä milloinkin tapahtuu. Vastaa ensin kysymykseen "mitä nyt, missä vaiheessa olen?" ja sen jälkeen "mitä teen seuraavaksi"?

Suuri virhe ei ole, vaikka kirjoittaisit asiat toisinpäin, kyseessä on lähinnä tyyliseikka. Päätitpä kirjoittaa ohjeen miten tahansa, käytä samaa tyyliä johdonmukaisesti tekstin alusta loppuun.

Suositeltava versio

Ei suositeltava versio

Kun työ on 8 cm pitkä, aloita kavennukset.

Aloita kavennukset, kun työ on 8 cm pitkä.

Kavennusten jälkeen jatka neulomista mallineuleen mukaan.

Jatka mallineuleen neulomista kavennusten jälkeen.

Mitat, koot

Anna täsmällisiä mittoja, sillä neulojalla ei aina ole mahdollisuutta sovittaa neuletta. Voit toki antaa suuntaa-antavia mittoja ohjeeksi ja tueksi neuleen koon muuttamista varten, mutta muista myös täsmälliset sentti- tai kerrosmäärät.

Kirjoita näin

Älä kirjoita näin

Kun peukalo on 5 cm pitkä tai ulottuu kynnen alareunan kohdalle...

Kun peukalo ulottuu kynnen alareunan kohdalle...

Jätä mittojen / kokojen jälkeen välilyönti ennen mittayksikköä.

Kirjoita näin

Älä kirjoita näin

6 mm

6mm

6 mm puikot

nro 6 puikot, puikot nro 6

50 g

50g

15 %

15%

5 s, 5 silmukkaa

5s, 5silmukkaa

20 krs, 20. krs

20krs, 20.krs

2 o, 2 oikein

2o, 2oikein

Sekalaisia kielioppiasioita

Yhdysviivan käyttö

Jos yhdyssanan alkuosa on erisnimi, erota se yhdysviivalla.

 • Maija-pipo
 • Pekka-tossut

Jos yhdyssanan alkuosa on sanaliitto (muodostuu kahdesta tai useammasta sanasta), jätä välilyönti ennen yhdysviivaa.

 • Kaunis kesäpäivä -huivi
 • Seitsemän veljestä -lanka
 • aina oikein -neule

Desimaalit

Erota desimaalit pilkulla, ei pisteellä:

 • 3,5 cm
 • 4,75 mm
 • 10,25 g

Ullan kootut ilmaisut

Kirjoita näin

Älä kirjoita näin

Neulo aina oikein; neulo aina oikein -neuletta;
neulo oikein 4 krs

Huom!

Sileä neule tasoneuleena: 1. krs oikein, 2. krs nurin. Sileä neule pyöröneuleena: kaikki krs:t oikein.

Aina oikein -neule tasoneuleena: kaikki krs:t oikein. Aina oikein -neule pyöröneuleena: 1. krs oikein, 2. krs nurin.

Neulo ainaoikeaa, neulo aina-oikeaa
Neulo ainaoikein

2 o, 2 n -joustinneule

2o2n-joustin

1. puikko, 2. puikko

puikko 1, puikko 2;
I puikko, II puikko

25. kerros, 25. krs

kerros 25

*toistettava kohta*, toista *-* (yhteensä n kertaa)

Esim. *2 o, 2 n*, toista *-* yhteensä viisi kertaa.

 

kerros, krs

rivi, kierros

joustinneule, joustin

resori, ribbi

tasoneule; neulo tasona, tasoneuleena

edestakaisneule; neulo edestakaisin, edestakaisneuleena

pyöröneule; neulo pyöröneuleena
suljettu neule, neulo suljettuna neuleena

ympyräneule; neulo ympyränä, ympyräneuleena, neulo kehänä

hiha, hihat

hia, hiat

kädentie

kainalo, hiha-aukko

pääntie

kaula-aukko

sileää

sileätä

silmukka

silmä

tee lisäykset joka toisella (kolmannella, neljännellä... kerroksella

tee lisäykset joka toinen (kolmas, neljäs...) kerros

pipon ohje
lapasten ohje

ohje pipolle
ohje lapasiin

aktiivi "joku tekee jotakin" toimesta-agenttirakenteen sijaan (agenttirakenne: englannin by [someone], esim. "done by me" tai ruotsin av [någon)

esim. "koostajat voivat muuttaa", "suunnittelija suunnitteli neuleen" tai "neuloja on päätellyt kappaleen"

toimesta, jnkn toimesta

esim. "voidaan muuttaa koostajan toimesta", "neule on suunniteltu suunnittelijan toimesta" tai "kappaleet on päätelty neulojan toimesta"

on (tai muu sujuvampi verbi)

esim. "Lankaa on lankakaupassa"

löytyy (vrt. ruotsin det finns)

esim. "Lankaa löytyy lankakaupasta"

esim.

"Neuleita on monia kokoja."

"Lankakeriä on tarjolla eri värisi."

"Olen ilmoittanut langan menekin metrei."

Ruotsin mallin mukainen inessiivi (esim. i många färg)

"Neuleita on monessa koossa."

"Lankakeriä saa eri väreissä."

"Olen ilmoittanut langan menekin metreissä."

Lyhenteet

Kirjoita lyhenteet Ullakolla olevan taulukon mukaan, esim.:

 • s (silmukka)
 • krs (kerros)
 • n. (noin)