Ulla 01/19

Saksa - suomi -neulesanasto

A

ab jstkn lähtien
abgehoben nostettu
abheben nostaa silmukka
abk (= abketten) päätellä
Abkürzung lyhennys
abn (= abnehmen) kaventaa
Abnahme kavennus
abnehmen kaventaa
Abstand etäisyys
Anfang (am Anfang) alku (alussa)
anfeuchten kostuttaa
Anleitung ohje
anschlagen luoda silmukoita
arb. (= arbeiten) neuloa, tehdä
Armausschnitt kädentie
Ärmel hiha
Ärmelkugel hihan pyöriö
Ärmellänge hihan pituus
Ärmellos hihaton
Ärmelmitte hihan keskikohta
auffassen poimia silmukoita
aufgebraucht (die M. sind aufgebrauct) käytetty loppuun (silmukoita ei ole enää jäljellä)
ausarbeiten viimeistellä
ausgenommen lukuun ottamatta
Aubenrand ulkoreuna

 

B 

Bändchengarn nauhalanka
Baumwolle puuvilla
beenden päättää
Beginn alku
beids. (= beidseitig) molemmin puolin
bis asti
bisher (wie bisher) tähän asti (kuten tähänkin asti)
Blende reuna, reunakaitale
breit leveä
Bruch taite
bunt kirjava
bzw. (beziehungsweise) tai

 

D

d. h. (das heisst) eli
dabei siten
dafür tätä varten, sitä varten
dämpfen höyryttää
danach sitten, sen jälkeen
dann sitten
dazwischen samanaikaisesti
dehnen venyttää
doppelt kaksinkertainen

 

E  

ebenso samoin
einmal (auf einmal) yhden kerran (yhdellä kertaa)
einnähen ommella kiinni
einsetzen asettaa
enden lopettaa, päättää
ergänzen täydentää
Erläuterung selitys
erscheinen näyttää
ersetzen korvata
erweitern (um 1 M erweitern) leventää (leventää yhdellä silmukalla)

 

F  

Faden lanka
fallen (fallen lassen) pudota (antaa pudota)
falsches Patent valepatentti
Farbe väri
Fb. (= Farbe) väri
Fertigstellung viimeistely
fest luja
feste Masche kiinteä silmukka
folg. (= folgende) seuraava
folgende seuraava
folgerichtig johdonmukainen
fortfahren jatkaa
fortl. (= fortlaufend) jatkuva, toistaen
fortlaufend jatkuva, toistaen
Franse hapsu

 

G 

Garn lanka
gedehnt messen mitata venytettynä
gegennähen ommella kiinni (vastatusten toisen kappaleen kanssa)
Gesamtlänge kokonaispituus
getrennt erikseen (esim. neuloa kaula-aukon molemmat puolet erikseen)
glatt links nurja neule
glatt rechts sileä neule
gleich sama, heti
gleichzeitig samanaikaisesti
gleiten (M. gleiten lassen) liukua (anna silmukan pudota puikolta)
Gr. (= Gröbe) koko

 

H  

Häkchen hakanen
häkeln virkata
Häkelnadel virkkuukoukku
halbieren puolittaa
Halbpatent puolipatentti
Halsausschnitt pääntie, kaula-aukko
heben nostaa
herausstricken neuloa sama silmukka useaan kertaan esim. silmukoita lisättäessä
Hilfsnadel apupuikko
Hilfsnd. (= Hilfsnadel) apupuikko
Hin-R. (= Hin-Reihe) neuleen oikea puoli
hinter takana, taakse
Höhe (in gleicher Höhe) korkeus (samalla korkeudella)

 

I 

innen, nach innen sisäpuolella, sisäpuolelle
Innenrand sisäreuna
innerhalb sisäpuolella
insgesamt yhteensä

 

J 

Jacke jakku, neuletakki
je (je 1 M. abnehmen) aina, kukin (kavenna aina yksi silmukka)
jeder, jede, jades jokainen, joka
jedoch kuitenkin

 

K 

Kapuze huppu
Klammer, in Klammern sulku, suluissa
Knäuel kerä
Knopf nappi
Knopfloch napinläpi
Kragen kaulus
kr rechts (= kraus rechts) aina oikein
kraus stricken neuloa aina oikein
Krebsmasche rapuvirkkaus
kurzarm lyhythihainen

 

L 

langarm pitkähihainen
Länge pituus
lassen antaa
laut jnkn mukaisesti
Leinen pellava
letzt viimeinen
li (=links) n (= nurin)
liegen sijaita
link vasen
links nurin
links abheben nostaa nurin neulomatta
links verschränkt stricken neuloa kiertäen nurin
links zus.-str. (= links zusammenstricken) neuloa nurin yhteen
locker löyhä
lt. (laut) jnkn mukaisesti
Luftmasche ketjusilmukka

 

M  

M. (= Masche) s (= silmukka)
mal (1mal) kertaa (1 kerran)
Mantel takki
markieren merkitä
Masche silmukka
Maschenprobe neuletiheys
Maschenstich silmukointi
Matratzenstich vuoropisto
meliert meleerattu
mit jnkn kanssa
Mitte keskikohta
mittel (die mittleren 14 M.) keskellä oleva (keskimmäiset 14 silmukkaa)
Muster malli, mallikuvio
mustergemäb mallikuvion mukaisesti
Mustersatz mallikerta
dem Musterverlauf angepasst mallikuvioon sopien

 

N 

nach jälkeen
nachfolgend seuraava
Nadel puikko
nähen ommella
Naht, monikko: Nähte sauma
Nd. (= Nadel) puikko
nehmen (in Arbeit nehmen) ottaa (ottaa työhön mukaan)
noch vielä
Noppe nyppy
Nr. (=Nummer) numero
Nummer numero

 

P 

Paillette paljetti
Perle helmi
Perlmuster helmineule
Pulli neulepusero

 

Q  

Querfaden (aus dem Querfaden zunehmen) pohjukkalanka (tehdä lisäys kahden silmukan välisestä pohjukkalangasta)

 

R  

R. (= Reihe, -n), in der 5. R. krs (= kerros, kerrokset), 5. kerroksella
Raglanschrägung raglankavennus
Rand (am inneren Rand) (am äuberen Rand), monikko: Ränder reuna (sisäreunassa) (ulommassa reunassa)
Randmasche reunasilmukka
Rapport mallikerta
Rd. (= Runde, -n) krs (= kerros, kerrokset) neulottaessa suljettuna neuleena
re (= rechts) oikein
rechts oikein
rechts abheben nostaa oikein neulomatta
rechts verschränkt stricken neuloa kiertäen oikein
rechts zus.-str. (= rechts zusammenstricken) neuloa oikein yhteen
Reihe kerros
Reissverschluss vetoketju
restl. (= restlich) loput
Rippenmuster joustinneule
Rollkragen rullakaulus
Rück-R. (= Rück-Reihe) nurjan puolen krs, neuleen nurja puoli
Rückenlänge takakappaleen pituus
Rückenteil takakappale
rund pyöreä
Runde kerros (kun neulotaan suljettuna neuleena)
Rundstricknadel pyöröpuikko
Rundung kaarros, pyöristys
Rüsche röyhelö

 

S 

Schalkragen shaalikaulus
schlieben sulkea
Schlitz halkio
schmal kapea
Schräge kavennus
schrägen viistota, kaventaa
Schrägung kavennus
Schulter olkapää
Seide silkki
Seite puoli
Seitennähte sivusaumat
Seitenschräge sivukavennukset, sivujen muotoilu
senkrecht kohtisuora
Socke sukka
spannen pingottaa, venyttää mittoihinsa
statt (4 M. statt 2 M. zusammenstricken) jnkn sijaan (neulo yhteen 4 s 2 s:n sijasta)
Steppstich tikkipisto
stets aina, jatkuvasti, koko ajan
stillgelegt lepäämään, odottamaan jätetty
stilllegen jättää odottamaan
str. (= stricken) neuloa
stricken neuloa
Strickschrift neulekaavio
Strumpfstricknadeln sukkapuikot

 

T 

Tasche tasku
Teil osa
teilbar jaollinen
tiefstricken neuloa kerrosta alemmasta silmukasta
Träger olkain

 

U 

U. (= Umschlag) langankierto, silmukan lisäys
überspringen hypätä yli
überziehen vetää yli
überzogen zus.-str. (= überzogen zusammenstricken) neuloa ylivetäen yhteen
Überzug ylivetokavennus
Umschlag langankierto, silmukan lisäys

 

V  

V-Ausschnitt V-kaula-aukko

verbleibend
jäljellä oleva
verdoppeln tehdä kaksinkertainen määrä
verschränkt kiertäen (neuloa silmukka kiertäen)
verwenden käyttää
Vollpatent peruspatentti
vor edessä, eteen
vorderer Mitte keskietu
Vorderteil etukappale
Vorr (= Vorreihe) edellinen krs
Vorreihe edellinen kerros

 

W 

waagerecht vaakasuora
wdh (= wiederholen) toistaa
im Wechsel vuorotellen
wechseln vaihtaa
weiterarbeiten jatkaa, edetä
wie kuten
wieder taas
wiederholen toistaa
Wolle villa

 

Z 

Zahl lukumäärä
Zeichenerklärung merkkien selitykset
ziehen (über die Masche ziehen) vetää (vetää silmukan yli)
Zopf palmikko
Zopfnadel palmikkopuikko, apupuikko
zugleich samaan aikaan
zun (= zunehmen) lisätä silmukoita
zunächst ensin, aluksi
Zunahme lisäys
zunehmen lisätä silmukoita
zurück takaisin
zus. (= zusammen) yhdessä, yhteen
zus.-str. (=zusammenstricken) neuloa yhteen
zusammen yhdessä, yhteen
zusammenstricken neuloa yhteen

Koonnut MinnaProductions

 

Aineiston © sen tuottajalla

Kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.