Ulla 01/19

Ranska - suomi -neulesanasto

Yleisimmät lyhenteet

aig.

aiguille

puikko

altern.

alternativement

vuorotellen

att.

(en) attente

odottamaan jätetyt

aug.

augmenter / augmentation

lisätä / lisäys

aux

auxiliaire

lisä-, apu-

bout.

boutonnière

napinläpi

ch.

chaque

joka, jokainen

comm.

commencer

aloittaa, aloitus

cont.

continuer

jatkaa

dble

double

kaksinkertainen

derr.

derrière

taka-, takana

dev.

devant

etu-, edessä

dim.

diminuer, diminution

kavenna, kavennus

dr.

droit, droite

oikea

emmanch.

emmanchure

hiha-aukko

enc.

encolure

kaula-aukko

end.

endroit

oikea (silmukka, puoli)

ens.

ensemble

yhteen, yhdessä

env.

envers

nurja, nurin

fs

fois

kertaa

g.

gauche

vasen

gliss.

glissé, glisser

nostettu, nostaa, liu’uttaa

gr

 

gramma

haut.

hauteur

korkeus

horizon.

horizontalement

horisontaalisesti, vaakasuunnassa

larg.

largeur

koko

lis.

lisière

reunasilmukka

long.

longeur

pituus

m.

maille

silmukka

nb.

nombre

numero, määrä

pt.

point

silmukka/neule, esim. le point mousse = ainaoikeinneule

r / rg

rang

kerros

rab.

rabattre

päätellä

sép.

séparément

erikseen

simult.

simultanemént

samanaikaisesti

sjt

surjet

ylivetokavennus

sple

simple

yksinkertainen

suiv.

suivant

seuraava

term.

terminer

päätellä, lopettaa

tjrs

toujours

aina

trav.

travailler

tehdä (tee) / työ

tric.

tricoter

neuloa

ts

tous

joka (esim. joka toinen)

ttes

toutes

kaikki

vertic.

verticalement

vertikaalisesti, pystysuunnassa

 

Yleistä sanastoa

(en) forme, former

muoto, muotoile 

adéquat

sopiva, riittävä

aiguille auxiliaire

apupuikko

aiguille auxiliaire

apupuikko

aiguille circulaire 

pyöröpuikko 

aiguilles

puikko 

à l’intérieur

sisään, sisäpuolelle

aiguille pour les manches

sukkapuikko

alternativement  

vuorotellen 

an, ans

vuosi

apres

yli, jälkeen 

augmenter

lisää

aussi

myös

aussi

myös

bonnet

myssy, pipo

bordure

reunus, reuna

bouclet, enrouler le fil autour d'aiguille

silmu, lenkki, langankierto

bouton, -s

nappi, napit

boutonnière

napinläpi

bride

pylväs

broderie 

kirjonta, koristeommel 

changer 

vaihda 

chaque 

jokainen 

col 

kaulus 

commencer 

aloita 

continuer 

jatka 

corps 

vartalo-osa, etu- ja takakappale (vartalonympärys yleensä ”poitrine”) 

corsage

miehusta

côte contraire

vastakkaiseen suuntaan

côte droit / envers

olkea / nurja puoli

coton 

puuvilla 

couleur

väri

court

lyhyt

crocheter

virkkaa

crochet 

virkkuukoukku 

de * à * 

toista tähtien väli 

laisser en attente

jätä odottamaan

début

alku

dentelle

pitsi

derrière 

takana, taakse 

devant

edessä, eteen, etukappale

diagramme

mallipiirrros

diminuer

kaventaa

diminution

kavennus

diviser, séparer en deux

jaa, jakaa kahtia

dos

takakappale, selkä

droite 

oikea 

echantillon

neuletiheys, mallitilkku

echarpe

kaulahuivi

echeveau

vyyhti

pelote

kerä

élastique

kuminauha

emmanchure 

kädentie

en longueur

pituussuunta

en tout

yhteensä

encolure (en v) 

kaula-aukko (v-aukko) 

ensemble 

yhteen, yhdessä

envers 

kääntöpuoli, nurja puoli 

envers

nurja puoli

environ 

noin 

épaule 

olkapää 

espace

väli 

exception

paitsi

explication

malli, ohje, selitys

fente

halkio

fois

kertaa

gauche 

vasen 

gilet 

liivi 

hanche

lantio

incliner (biais)

viistottaa

inclusif

mukaan lukien, sisältäen 

inverse, renverse

peilikuvana, toisinpäin, (sisäpuoli ulospäin)

jeter, un jeté

langankierto

joint, jointement, assemblage

sauma, saumojen ompelu

jupe

hame

laine 

villa 

laisser en côte

sivuun

les mailles qui restent 

loput   silmukat

long

pitkä

longeur 

pituus 

maille

silmukka

maille a'l'endroit

olkea silmukka

maille en l'air

ketjusilmukka

maille envers

nurja silmukka

maille serre

kiinteä silmukka

manche

hiha

mesure, mesurer

mitta, mitata

milieu, centre 

keski-, keskusta 

mois

kuukausi

montage

viimeistely

montage de mailles, monter

silmukoiden luominen, luo

motif, grille

mallikerta 

motif oeillets, dentelle

pitsineule

motif, patron

malli, kaava

nombre des rangs

krs-määrä

nombre des rangs verticalement

krs-korkeus

ou

tai

ourlet pour traverser un cordon

(nauha)kuja / kaitale

ourlet, bordure d'un tricot 

helma, reunus

par derrière

takareunasta (kiertäen)

patte

napituskaitale

piece du milieu

keskikappale

placer 

aseta 

plier en dedans, plis

taite, laskos

poche

tasku

poignet, manchette 

ranne, ranneke 

point

ommel 

point croix 

ristipisto 

point de jersey

sileä neule

point de riz

helmineule

points arrieres

jälkipisto

poitrine 

vartalonympärys 

pouce 

tuuma 

précédent 

edellinen 

rabattre, terminer 

päätä

rang

kerros

rayons

raidat

régulierèment (réparti)

tasan, tasaisesti (jakautuen) 

relever

poimi

repeter

toista

robe

leninki

rond, (en) ronde 

pyöreä, pyörönä 

sauter,glisser 

siirry, hyppää yli, nosta neulomatta 

selon (suivant)

mukaisesti

selon modèle, comme ça 

tällä tavoin, näin 

seulement

ainoastaan

suivant 

seuraava 

taille

(vaate)koko

tirer 

venyä, venytä 

torsade / tresse 

palmikko 

tourner 

käännä 

tous les deux/trois 

joka toinen/kolmas (krs, s tms.) 

tout, toute,toutes 

kaikki 

transférer

siirrä 

travers 

läpi (myös toisto, esim. kerroksen loppuun asti) 

tricot à côtes

joustin

tricoter

neulo

trou  

aukko 

veste

jakku, takki

grosseur (du fil)

(langan) vahvuus

courbe du haut de manche

hihapyöriö

 

Tarvikkeet

les aiguilles à deux pointes

sukkapuikot

l’aiguille à laine

”villaneula”, ryijyneula tai vastaava tylppä neula, jota käytetään viimeistelyyn

l´aiguille à torsades

apupuikko, palmikkopuikko

l’aiguille circulaire

pyöröpuikko

anneau marqueur

silmukkamerkki

l’arrête-mailles

apupuikko odottamaan jätetyille silmukoille – esim. iso hakaneula

le centimètre de couturière

mittanauha

le compteur de rangs

kerroslaskuri

le crochet

virkkuukoukku

épingle

nuppineula

la jauge à aguilles

puikkomittari

les navettes

lankakala tai muu sukkula, jonka ympäri lanka kieputetaan esim. intarsianeuleita tehdessä

 

Materiaalit

le coton

puuvilla

le fil tubulaire

nauhalanka

la laine

villa

le lin

pellava

la pelote

kerä

la soie

silkki

 

Peruskäsitteitä

l’ouvrage

neule(työ)

le montage des mailles

silmukoiden luominen

la fermeture des mailles

(fermer, rabattre les mailles)

silmukoiden päättäminen

rentrer les fils

langanpäiden päättely

l’echantillon

mallitilkku

le jersey

sileä neule, oikealla o, nurjalla n

le jersey envers

(sileä) nurja neule: oikealla n, nurjalla o

point mousse

ainaoikeinneule

point de riz

helmineule

point de blé

kahden kerroksen helmineule

les côtes

joustinneule

point soufflé

koholla olevat silmukat; nyppy

jacquard

kirjoneule

les rangs pairs/impairs

parilliset/parittomat kerrokset

 

Lisäykset ja kavennukset

augmentation intercalaire

lisää yksi silmukka neulomalla kahden silmukan välinen lanka

augmentation intercalaire torse

lisää yksi silmukka neulomalla kahden silmukan välinen lanka kiertäen

augmentation barrée simple

lisää yksi silmukka neulomalla sekä yhden silmukan etu- ja takareuna oikein

augmentation perlée simple

lisää yksi silmukka neulomalla yhden silmukan etureuna oikein ja takareuna nurin

augmentation double

kuten edellä, mutta silmukoita lisätään yhden sijasta kaksi

diminution simple

yhden silmukan kaventaminen

tricoter deux mailles ensemble à l’endroit

neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen

diminution double

kahden silmukan kaventaminen

dim. 3 m. ens. end.

neulo kolme silmukkaa oikein yhteen

sjt sple, surjet simple

ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo seuraava oikein, vedä nostettu silmukka neulotun yli)

sjt dble, surjet double

kahden silmukan ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen, vedä nostettu neulotun yli – kavennus kallistuu vasemmalle)

3 mailles ensemble

neulo 3 silmukkaa oikein yhteen (kavennus kallistuu oikealle)

double diminution

nosta 2 silmukkaa neulomatta niin, että työnnät puikon niiden läpi vasemmalta oikealle, neulo 1 s oikein, vedä nostetut neulotun yli. 2 silmukkaa kaventuu, ja keskisilmukka jää päällimmäiseksi = ”kaunis” kavennus

2 mailles croisées à gauche / droite

neulo kaksi silmukkaa ristikkäin niin että oikeanpuoleinen /vasemmanpuoleinen jää päälle

augmentation d’une maille penchée vers la gauche / droite

Lisää 1 silmukka (s:n takareunasta) niin että lisäys näkyy vasemmalla / oikealla

maille relevée

aikaisemmalta kerrokselta nostettu silmukka

maille relevée torse

aikaisemmalta kerrokselta nostettu silmukka neulotaan kiertäen

brin avant/arrière d'une maille

silmukan etu/takareuna

maille glissée fil devant / derrière

nostettu silmukka, lanka kulkee työn edessä / takana

maille rabattue vers la droite

ristikkäin ja sisäkkäin neulotut silmukat; vedä oikean puikon kärjellä vasemman puikon 2. silmukka 1. yli oikealle, silmukat ovat nyt sisäkkäin. Neulo ensin oikealle kallistuva silmukka oikein, sitten vasemmalle kallistuva oikein. Työhön jää päällimmäiseksi oikealle kallistuvan silmukan reuna.

maille rabattue vers la gauche

työnnä oikea puikko 1. silmukan läpi oikealta vasemmalle ja neulo 2. silmukka sen läpi oikein. Siirrä neulottu silmukka oikealle puikolle ja neulo vasemmalle kallistuva silmukka oikein. Työhön jää päällimmäiseksi vasemmalle kallistuvan silmukan reuna.

3 mailles dans 1 maille

neulo yhdestä silmukasta kolme silmukkaa

tous les rangs

joka kerroksella

penchée

kallistunut (esim. vasemmalle kallistuva kavennus)

maille torse

kiertäen neulottu silmukka

serré

kireä

lâche

löysä

défaut, erreur

virhe

Koonnut Anne V.

 

Aineiston © sen tuottajalla

Kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.