Ulla 01/19

Suomen verkkoneuleyhdistys ry: rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen verkkoneuleyhdstys ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ota yhteyttä ulla @ ullaneule.net tai jasenet @ ullaneule . net

3. Rekisterin nimi

Suomen verkkoneuleyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.

Rekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenten yhteystiedot yhdistyksen tiedotteiden lähettämistä ja jäsenmaksulomakkeiden postittamista varten.

Rekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä henkilökohtainen jäsennumero, joka toimii viitenumerona jäsenmaksua maksettaessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä käytetään jäsenen ilmoittamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Jäsen voi pyytää nähtäväksi omat jäsentietonsa lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sihteerille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisterin tiedot kerätään sähköpostilla, jota pääsevät lukemaan yhdistyksen hallituksen jäsenet. Vaihtoehtoisesti jäsen voi lähettää tietonsa postitse yhdistyksen osoitteeseen.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä on pääsy jäsenrekisterin tietoihin. Sihteeri säilyttää jäsenrekisteriä tietokoneella ja siitä varmuuskopiota levykkeellä.

Suomen verkkoneuleyhdistys ry

ulla @ ullaneule.net

Aineiston © sen tuottajalla

Kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.